خبر در خصوص تغییر سرورها

۱۳۹۸-۱۰-۲۵

در دو هفته گذشته بیش از ۷۰ سرور ما توسط مخابرات مسدود شده است و در حال حاضر به صورت ناجوانمردانه بعد از جایگزینی سرور جدید آن هم فیلتر و مسدود میشود و این باعث قطع شدن سرویس های شما میگردد.

سرور های جدید در سایت قرار گرفته است . برای دریافت سرور ها به آموزش های مربوط به هر سرویس مراجعه فرمایید.