آموزش وی پی ان PPTP برای اندروید


– لیست سرورهای PPTP (کلیک کنید)

1- مرحله اول

2- مرحله دوم

3- مرحله سوم

4- مرحله چهارم

طبق تصویر زیر عمل کنید و در قسمت server یکی از سرور های زیر را وارد کنید:

 

– لیست سرورهای PPTP (کلیک کنید)

 

5- مرحله پنجم

6- مرحله ششم

7- مرحله هفتم