آموزش سرویس L2TP برای ویندوزفون


به قسمت Settings > Network & wireless رفته و گزینه VPN را انتخاب کنید. سپس کلید Add a VPN connection را بزنید و تنظیمات زیر را انجام دهید.

– لیست سرورهای L2TP (کلیک کنید)

Server name or address: یکی از سرورهای موجود در لیست
VPN Type: L2TP/IPSec with pre-shared key
Connect using: username+password+preshared key
Preshared key: 123456789
Type of sign-in info: User name and password
Username (optional): نام کاربری خریداری شده
Password (optional): رمز عبور

توجه: به جای username، نام کاربری و به جای password، رمز عبور خود را بنویسید. همچنین آدرس سرور های بیشتری را از لیست بالا میتوانید دریافت نمایید.